Sabtu, 10 November 2012

Qurban hakikatnya Total 'Altruis' Berkorban bagi pemurnian kehambaan diri dengan menyembelih Ego-ego/Aku-aku partikular, agar bertransformasi menjadi berkesadaran Ego Universal, tahalluq fi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah, menjadi wakil-Nya dimuka bumi, yang mengemban misi kenabian 1. merahmat-metta karuna -cinta kasih welas asihi segenap semesta publik (memayu hayu bawono/rahmatan lil
alamin) dan 2. Memanusiakan manusia - membangun akhlak peradaban (memayu hayu jalmo - bu'istu makarimal akhlak). Dalam kerangka menegakkan ajaran spiritual-filosofi-ideologi-paradigma pandangan dunia "Jalan Tengah - Meditasi-Tafakur-Yoga-Samadi" - Kemanusiaan Transenden - Milah 'Rama-Krishna' Ibrahim yang lurus: memuliakan nama-Nya dan menegakkan 'kuasa' kerajaan-Nya (dengan 'Sunatullah-Dhamma" hukum-hukum semesta universal Ilahi-Nya) di muka bumi, membentangkan potensi Ilahi dan membahagiakan sesama beserta segenap makhluk. "Semoga semua makhluk berbahagia".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar